Privacy verklaring T.S.C. St. Olof

T.S.C. St. Olof, gevestigd aan Spoorlaan 330-332 5038CC te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Beheerder persoonsgegevens:
Contactgegevens:
T.S.C. St. Olof
Spoorlaan 330-332
5038CC Tilburg
KVK:  40258270
013-5498828
senaat@olof.nl
https://www.olof.nl


Persoonsgegevens:
T.S.C. St. Olof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
T.S.C. St. Olof verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van leden van het T.S.C. St. Olof als deze strikt noodzakelijk is en door hen verstrekt wordt.
- burgerservicenummer (BSN)
- Medische gegevens

Juridische grondslag:
T.S.C. St. Olof heeft de volgende juridische grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:
- Toestemming van betrokkenen
- Uitvoering van een overeenkomst
- Gerechtvaardigd belang

Geautomatiseerde besluitvorming:
T.S.C. St. Olof neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn:
T.S.C. St. Olof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden:
T.S.C. St. Olof verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. T.S.C. St. Olof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
T.S.C. St. Olof gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door T.S.C. St. Olof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Senaat@olof.nl.

T.S.C. St. Olof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Android & iOS app:
Indien de app (Android & iOS) is ge├»nstalleerd, wordt het ID van het apparaat verstuurd en opgeslagen in de database van de website. Dit is nodig voor het versturen van Pushberichten. 

Beveiliging persoonsgegevens:
T.S.C. St. Olof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Senaat@olof.nl

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

Volg ons ook op:

Facebook

Partners

  • Bolle Fontys Business Talent Netwerk Studenten Wegwijzer Scriptium kennisDelen housinganywhere
  • Mise en Place Internet en TV Allesineenpakketten Gents onafhankelijk sim only maandelijks vergelijken? online lyca beltegoed opwaarderen? Bezoek Opwaarderen24.nl! InShared autoverzekeringen Maxilia: specialist in relatiegeschenken
  • SKEPP: Kantoorruimte huren Best4U website laten maken AthenaStudies Drukbedrijf van Gompel Rikegroup: servies en glazen bedrukken
T.S.C. St. Olof, Spoorlaan 330-332, 5038 CC TILBURG, Telefoon: 013-5438828, 013-5438829

Privacy   |   Ontwikkeld door SatDesign